-70%

EkoCore Digitaliskt Stetoskop

En kombination av ett traditionellt och digitalt stetoskop.

  • upp till 40x volymkontroll
  • inbandning av auskultation
  • realtids live – utdelning
  • inspelningen kan lyssnas på nytt och delas
  • lätta användargränssnitt för smart apparater (telefon, tablett, dator)

73,80 

LÄTT ATT ANVÄNDA
Omvandling från analog till digital med en knapptryckning.

Automatisk anslutning till den aktiverade applikationen.

BEVISLIGEN PÅLITLIG
Enheten är CE märkt och användargränssnitten uppfyller informationssäkerhetsförordningar.

Natural_healing

KOSTNADSEFFEKTIV
Justering av volymen gör det lättare att höra även i svåra tillfällen. Auskultationsresultatets inspelning underlättar övervakningen av patientens tillstånd.

Easy_and_safe

OBEROENDE AV PLATS
En annan persons utlåtande på distans. Enkla användargränssnitt garanterar enkel och snabb delning av auskultationsresultatet vid behov.

Scroll to Top