-11%

BEKANTNINGSERBJUDANDE: B-Cure Laser VET

VET medicinsk laser är speciellt ämnad för vård av smärta, vävnads- och hudskador hos husdjur. Apparaten är lätt och trygg att använda, det finns ingen risk för överdosering. Observera möjligheten att hyra VET PRO laserapparaten.

695,00 

ANVÄNDNINGS ÄNDAMÅL
Bevisligen effektiv i bl.a. lindring av muskelsmärta, vård av stukningar och vrickningar samt i vård av inflammationer och hudskador.

SNABB OCH LÄTT BEHANDLING
Behandlingstiden inställs i apparaten enligt bruksanvisning och vårdrekommendationer – och behandlingen an påbörjas. På grund av sin lilla storlek, kan man använda apparaten var som helst och när som helst.

BEVISLIGEN EFFEKTIV
Medicinsk laserteknologins effektivitet i vård av sår, inflammationer, smärta i stöd- och rörelsemuskler har konstaterats i över 2000 studier.

Bekanta dig med apparaten även på www.bcurelaser.fi

Natural_healing

LÄKEMEDELSFRI VÅRDFORM
Naturlig, smärtfri och non-invasiv vårdform, inga användningsbegränsningar. Orsakar inte biverkningar, skadar inte hud eller vävnader och det finns ingen risk för överdosering.

Easy_and_safe

TRYGG I HEMMABRUK
B-Cure medicinska laserterapins säkerhet har studerats och verifierats i omfattande kliniska studier.
Användningen av apparaten kräver inte någon särskild skolning, information eller skyddsutrustning.

Scroll to Top