-11%

BEKANTNINGSERBJUNDANDE: B-CURE LASER CLASSIC – MEDICINSK LASER

Medicinska laserapparaten är lätt att använda och lindrar smärta med att läka smärtans källa. Bevisats effektiv i t.ex. vård av reumatism, led- och nervsmärta, sår och inflammationer. Observera även möjligheten att hyra en apparat.

565,00 

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
Bevisligen effektiv i t.ex. lindring av muskelsmärta, vård av stukningar eller vrickningar, vård av tex. akne, senskideinflammation, tennisarmbåge, akillessena, benhinneinflammation, nervsmärta, smärtor orsakade av reumatism, artros och slitage, fibromyalgi mm.

SNABB JA LÄTT BEHANDLING
Behandlingstiden inställs i apparaten enligt bruksanvisningen och vårdrekommendationer. På grund av sin lilla storlek kan man använda apparaten var som helst och när som helst.

Bekanta dig med vårdinstruktionerna  www.bcurelaser.fi

BEVISLIGEN EFFEKTIV
Medicinsk laserteknologins effektivitet i vård av sår, inflammationer och i behandling av smärta och stöd- och rörelsemuskler har konstaterats i över 2000 prövningar.

B-CURE LASER I HBL 14.6.20!
Läs artikeln här.

Natural_healing

LÄKEMEDELSFRI VÅRDFORM
Naturlig, smärtfri och non-invasiv behandling, inga användningsbegränsningar: Orsakar inte biverkningar skadar inte hud eller vävnader och kan inte överdoseras.

Easy_and_safe

TRYGG I HEMMABRUK
B-Cure medicinska laserterapins säkerhet har studerats och verifierats i omfattande kliniska studier.
Användningen av apparaten kräver inte någon särskild skolning, information eller skyddsutrustning.

Scroll to Top