Terveystekniikka

B-Cure Laser VET PRO

Den medicinska lasern VET är speciellt ämnad l för vård av smärttillstånd och för vård av vävnads- och hudskador hos djur. Apparaten är lätt och trygg att använda, det finns ingen risk för överdosering. Observera hyrningsmöjligheten.

995,00 

Icon-4

ANVÄNDNINGS ÄNDAMÅL
Bevisligen effektiv i bl.a. lindring av muskelsmärta, vård av stukningar och vrickningar samt i vård av inflammationer och hudskador.

Icon-3

SNABB OCH LÄTT BEHANDLING
Behandlingstiden inställs i apparaten enligt bruksanvisning och vårdrekommendationer – och behandlingen an påbörjas. På grund av sin lilla storlek, kan man använda apparaten var som helst och när som helst.

Proven_efficacy

BEVISLIGEN EFFEKTIV
Medicinsk laserteknologins effektivitet i vård av sår, inflammationer, smärta i stöd- och rörelsemuskler har konstaterats i över 2000 studier.
Bekanta dig med apparaten även på www.bcurelaser.fi

Natural_healing

LÄKEMEDELSFRI VÅRDFORM
Naturlig, smärtfri och non-invasiv vårdform, inga användningsbegränsningar. Orsakar inte biverkningar, skadar inte hud eller vävnader och det finns ingen risk för överdosering.

Easy_and_safe

TRYGG I HEMMABRUK
B-Cure medicinska laserterapins säkerhet har studerats och verifierats i omfattande kliniska studier.
Användningen av apparaten kräver inte någon särskild skolning, information eller skyddsutrustning.

Scroll to Top
Vieritä ylös