Terveystekniikka

-11%

BEKANTNINGSERBJUDANDE: B-CURE LASER SPORT – MEDICINSK LASER

Medicinska laserapparaten är lätt att använda och lindrar smärta med att läka smärtans källa. Bevisats effektiv i t.ex. vård av muskel-, led- och nervsmärta, idrottsskador, vävnadsskador, sår och inflammationer. Observera även möjligheten att hyra en apparat.

Alkuperäinen hinta oli: 785,00 €.Nykyinen hinta on: 695,00 €.

Icon-4

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL
Bevisligen effektiv i t.ex. lindring av muskelsmärta, vård av stukningar och vrickningar, inflammationer, akne, senskideinflammation, tennisarmbåge, akillessena, benhinnehinneinflammation, nervsmärta, smärta orsakad av reumatism, artros och slitage, fibromyalgi mm.

Icon-3

SNABB OCH LÄTT BEHANDLING
Behandlingstiden inställs i apparaten enligt bruksanvisning och vårdrekommendationer – och behandlingen kan påbörjas. På grund av sin lilla storlek kan man använda apparaten var som helst och när som helst.

B-Cure Sport laser är ca 20% effektivare än Classic modellen. Målet är att spara tid i såväl behandlingen som i återhämtningen.

Proven_efficacy

BEVISLIGEN EFFEKTIV
Medicinsk laserteknologins effektivitet i vård av sår, inflammationer, smärta i stöd- och rörelsemuskler har konstaterats i över 2000 studier.

Bekanta dig med apparaten och vårdinstruktionerna även på  www.bcurelaser.fi

Natural_healing

LÄKEMEDELSFRI VÅRDFORM
Naturlig, smärtfri och non-invasiv behandling, inga användningsbegränsningar. Orsakar inte biverkningar, skadar inte hud eller vävnader och finns ingen risk för överdosering.

Easy_and_safe

TRYGG I HEMMABRUK
B-Cure medicinska laserterapins säkerhet har studerats och verifierats i omfattande kliniska studier.
Användningen av apparaten kräver inte någon särskild skolning, information eller skyddsutrustning.

Scroll to Top
Vieritä ylös