Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Oscarelle mittaaminen

OsCare Sono™ -osteoporoosin mittalaitteen toiminta perustuu matalataajuiseen (~200 kHz) ultraääneen. Käyttäjä kirjaa tarpeelliset tiedot mitattavasta henkilöstä käyttöliittymään, etsii ja merkitsee vesiliukoisella kynällä käyttöohjeen mukaisesti mittauskohdan tutkittavasta kyynärvarresta, käynnistää mittauksen käyttöliittymästä, ja asettaa mittalaiteen merkittyyn kohtaan värttinäluun päälle käsivaraisesti. Tällöin laite alkaa syöttää ultraäänipulsseja värttinäluuhun pehmytkudoksen läpi. Kukin pulssi synnyttää luun kuoressa etenevän ultraääniaallon, josta havaitaan kunkin vastaanottoanturin kohdalle edettyään pehmytkudoksen läpi ulkopintaan karannut osa. Pulssin etenemisnopeus mitataan, pehmytkudoksen läpikulun vaikutus mittaustulokseen eliminoidaan patentoidulla menetelmällä.

oscare_mittaus2.jpg Käyttäjä liikuttaa mittauksen aikana mittalaitetta käyttöohjeen mukaisesti hieman luun akselin ympäri kiertäen optimaalisen mittausasennon löytämiseksi. Mittalaite havaitse automaattisesti milloin mittausasento on sopiva. Mittauspulsseja käytetään mittaustuloksen oikeellisuuden varmistamiseksi useita. Kun mittaustuloksia on tarpeeksi, mittalaite lopettaa mittauspulssien lähettämisen, laskee WHO:n määrittelemät T-scoren ja Z-scoren ja ilmaisee mittaustuloksen käyttäjälle käyttöliittymässä. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan tulostaa mittaustuloksen paperille, tai käynnistää seuraavan mittauksen tulostamatta.

OsCare mittaa ääniaallon pitkittäissuuntaisen etenemisnopeuden luun kovassa kuorikerroksessa, sekä laskee ja ilmoittaa sen pohjalta tilastolliset T-Score- ja Z-Score- arvot.

T-score ilmaisee, kuinka paljon mittaustulos poikkeaa nuorten terveiden naisten muodostaman vertailuryhmän keskiarvosta, ilmoitettuna tämän vertailuryhmän keskihajontaan suhteutettuna. T-score joka on positiivisempi kuin -1 kertoo, että mittauslukema on samalla alueella kuin 84 %:lla terveiden nuorten naisten vertailuryhmästä . Jos T-score on välillä -1 – -2,5, luun lujuus on alentunut, 14 %:lla vertailuryhmästä on mittaustulos tällä alueella. Jos T-score on negatiivisempi kuin -2,5, vain 1 %:lla vertailuryhmästä on näin alhainen lukema.

Z-score ilmaisee kuinka paljon mittaustulos poikkeaa samaan ikäluokkaan, samaan etniseen ryhmään ja samaan sukupuoleen kuuluvista terveistä ihmisistä muodostetun vertailuryhmän keskiarvosta, ilmoitettuna T-scoren laskennassa käytettyyn keskihajontaan suhteutettuna. Z-scorea voidaan käyttää arvioimaan, vaikuttavatko luukatoon muutkin tekijät kuin ikä. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi kilpirauhassairaudet, aliravitsemus, lääkkeiden sivuvaikutukset ja runsas tupakointi.

Hoitava lääkäri käyttää saatua mittaustulosta muihin osteoporoosin indikaatioihin yhdistettynä diagnoosia tehdessään, tai aikaisemmin tehdyn hoitosuunnitelman vaikutuksen seuraamiseen, ja voi tarvittaessa varmistaa diagnoosin käyttäen DXA-röntgentutkimusta.

PALUU EDELLISELLE SIVULLE